Respektujte své geny, zlepšíte si tím život Objednat se

Rozhovor s plzeňským lékařem Petrem Horou o genomické a personalizované medicíně


Respektujte své geny, zlepšíte si tím život

12. únor 2016   Tisk a zprávy   komentáře (86)   8 minut čtení

Rozhovor s plzeňským lékařem Petrem Horou o genomické a personalizované medicíně

Respektujte své geny, zlepšíte si tím životRespektujte své geny, zlepšíte si tím život

Lékař vám odebere vzorek krve a provede analýzu DNA. Na jejím základě vysloví předpověď, jaké onemocnění včetně těch nejvážnějších vám hrozí a sestaví doporučení, co byste měl dělat, abyste propuknutí choroby oddálil nebo v ideálním případě zabránil. Z analýzy potravinových intolerancí i genů vašich střevních bakterií určí, které potraviny byste měl omezit, protože si jimi nevědomky způsobujte zdravotní nebo i psychické komplikace.

Zdá se vám to jako šarlatánství nebo sci-fi. Kdepak. Řeč je o tzv. 5P medicíně, nebo-li genomické a personalizované medicíně, což je jeden z nejmodernějších medicínských oborů současnosti a v západní Evropě i v USA je na velkém vzestupu. V Česku patří mezi jeho významné průkopníky plzeňský lékař Petr Hora.

Genomické medicíně se začal věnovat kolem roku 2003 a byl jí zcela fascinován. „Poprvé v dějinách medicíny se naskytla možnost nediagnostikovat nemoc dle příznaků, ale úplně a včas nemoci předejít díky analýze našeho genomu,“ vysvětluje Petr Hora.

Personalizované medicíně se začal intenzivně věnovat a spolupracovat se světovými lídry genomiky. Umožnilo mu to zavést tyto nejmodernější formy prevence postupně do denní praxe a v rámci rodinné Kliniky Medical Beauty v Plzni provozuje v současnosti jediné pracoviště v Česku, které poskytuje komplexní 5P medicínskou péči.

Pane doktore, vysvětlete prosím ve stručnosti, co to je 5P medicína a v čem mi jako pacientovi může být prospěšná?

Lidské tělo obsahuje jak genetickou informaci obsaženou v našich vlastních buňkách – lidský genom, tak genetickou informaci obsaženou v mikrobech, které naše tělo kolonizují – lidský mikrobiom. Poměr velikosti genetické informace je 46% versus 54% ve prospěch mikrobů – mikrobiomu. Dokončení projektu Human Genome Project v roce 2003 umožnil vznik prediktivní genomiky, která určuje naše predispozice k onemocněním. Výzkum v oblasti mikrobiomu naopak potvrzuje obrovský vliv především střevního mikrobiomu na naše zdraví, vznik a rozvoj civilizačních chorob. Znalost těchto dvou informací – a to je předmětem 5P medicíny – o našich genetických predispozicích a složení střevního mikrobiomu nám umožňuje účinnou prevenci vzniku onemocnění a zpomalení stárnutí. Respektování doporučení z nich vyplývajících je vědci nyní považováno za moderní elixír mládí.

Co tedy znamená zkratka „5P“?

Pět klíčových charakteristik naší péče. Za prvé je to péče „personalizovaná“. Poskytneme vám individualizované a přesné doporučení vycházející z kombinace analýzy vašeho genomu, vyšetření střevního mikrobiomu, potravinových intolerancí a případně dalších analýz.

Za druhé je to péče „prediktivní“. Pomocí uvedených vyšetření vám zjistíme předpoklady k onemocněním, což vám následně umožní přijmout včas taková opatření, aby u vás choroba buď vůbec nevznikla nebo byl výrazně oddálen její nástup.

Do třetice je to „prevence“. Zásadní cíl naší péče je včas předcházet vzniku civilizačních chorob i dalších nemocí dříve, než se projeví svými příznaky nebo komplikacemi.

V neposlední řadě je péče „participativní“, což znamená, že doporučení vyžadují aktivní participaci tedy účast pacienta, který se změnou svého životního stylu aktivně podílí na úspěšné prevenci.

A co je rovněž důležité, je to péče „permanentní“. Náš genom se nemění a výsledky našich vyšetření DNA mají trvalou platnost – analýzu DNA tak není nutné opakovat. Na základě nových lékařských výzkumů se mohou měnit a zpřesňovat naše doporučení pro pacienta. Druhým významem slova „permanentní“ je naše snaha využívat ke kontinuální monitoraci zdravotního stavu i aktivit pacienta komunikační technologie – chytré telefony.

Co by mělo pacienta vést k rozhodnutí vás navštívit a podstoupit 5Pmedicínské vyšetření?

To je velmi důležitá otázka. V ideálním případě by to měl být pacient zdravý, úspěšný a spokojený ve věku 30-50 let, jehož cílem je zachovat tento stav po co nejdelší dobu. Dle zkušeností je těchto pacientů nejméně. Pacienti totiž nejčastěji chodí k lékaři až tehdy, když se objeví první příznaky či komplikace choroby. Druhou skupinou jsou pacienti, kteří mají osobní zkušenost se závažným onemocněním u svých rodičů nebo ve svém blízkém okolí, a chtějí se mu vyhnout. Třetí, poslední skupinou, u které mohou doporučení 5P medicíny pomoci, jsou pacienti dlouhodobě strádající chronickým onemocněním jako je akné, alergie, zažívací obtíže, bolesti kloubů, migrény a další nemoci, spojené se systémovým zánětem.

Vaším hlavním cílem není léčit, ale onemocněním předejít?

Ano, filozofie 5P medicíny je jiná, než jak jsme se učili na fakultě. My jsme se učili léčit dle příznaků, nyní se 5P medicína snaží onemocněním včas předejít. I proto by nás optimálně měli vyhledávat lidé ve věku, kdy mohou naplno využít všechna doporučení, která jim dáme. Ideálně do padesátky. Když jsou výrazně starší, tak už z doporučení nemají takový profit jako pacienti mladší.

V čem samotné vyšetření spočívá?

Naše pracoviště jako jediné v České republice poskytuje personalizované doporučení na základě kombinace vyšetření pacientova genomu, střevního mikrobiomu, potravinových intolerancí a speciálních epigenomických vyšetření. Pokud jde o vyšetření genomu, tak my vyšetřujeme tzv. jednonukleotidové polymorfismy tak, aby bylo možno určit, nakolik máte genetické předpoklady k tomu, aby se u vás určitá choroba projevila. Současně se snažíme vyhodnotit možnosti a situace, za jakých podmínek k tomu dojde. Toto zjištění nám umožňuje doporučit takovou úpravu životního stylu, jídelníčku, volbu potravinových doplňků i dávkování případné léčby tak, aby byla v souladu s vaší jedinečnou sbírkou genů – s genomem.

Pro předpověď kterých diagnóz je toto vyšetření důležité?

Genomické vyšetření je důležité především pro ta onemocnění, jejichž vznik můžeme svým chováním změnit – civilizační choroby, neurodegenerativní choroby i rakovinu. Obecná a často každému známá doporučení nejsou totiž vhodná pro každého a v některých případech mohou být dokonce škodlivá. Zvláště efektní je personalizované doporučení u pacientů s rodinnou zátěží chorob srdce, cév a mrtvice, trombózy, cukrovky, alergií a astmatu, poruch trávení, Alzheimerovy choroby a dalších.

Jak samotná návštěva a vyšetření u vás prakticky probíhá?

S každým pacientem úvodem probereme jeho rodinnou anamnézu do úrovně minimálně dvou předchozích generací. Zhodnotíme aktuální zvyklosti a životní styl. Z těchto údajů vyhodnotíme onemocnění, která by jej mohla postihnout nebo kterých má již dokonce příznaky a indikujeme nejvhodnější analytický profil. Vzorky biologického materiálu odesíláme do zahraniční laboratoře a následně při společné konzultaci mezi lékařem z laboratoře, klinickým genetikem a naším pracovištěm připravíme personalizované doporučení pro daného pacienta. Co se odebíraných vzorků týče, pro analýzu střevního mikrobiomu potřebujeme vzorek stolice, pro genomiku odběr slin či krve a z krevního séra vyhodnocujeme potravinové intolerance.

Co jsou to potravinové intolerance?

Nějakou potravinovou intoleranci má zpravidla každý člověk, a to na základě poruchy propustnosti střeva, tedy když je celistvost našeho střeva nějakým způsobem poškozena, například léky, infekcí, mykózou, stresem či toxiny. Vinou toho se do krevního řečiště dostávají potraviny, kterými se běžně stravujeme a naše tělo se proti nim brání – vytváří protilátky. Navíc pokud ty potraviny konzumuje velmi často, máme málo pestrý jídelníček, tak dochází v podstatě k trvalé stimulaci imunitního systému a tvorbě těchto protilátek. Ty se neprojeví okamžitou reakcí, ale způsobují chronické zánětlivé změny v našem těle s často nespecifickými příznaky.

Když už mi zjistíte, že mé tělo je k nějaké potravině intolerantní, jak bude probíhat léčba?

V první fázi je nutné intolerovanou potravinu úplně vyloučit z jídelníčku. Pokud se k ní bude pacient vracet, tak postupně, a pokud možno v co nejvyšší kvalitě. Podle závažnosti zjištěné intolerance jsme schopni určit, jak dlouho potravinu vynechat. Také vám sestavíme individuální jídelníček, který obsahuje pro vás vhodné potraviny. Cílem je snížit úroveň protilátek na intolerované potraviny. Pochopitelně se to nesmí přehnat a jídelníček musí zůstat pestrý, aby nehrozil vznik nových intolerancí na jiné nadměrně často konzumované potraviny.

Zde je zapotřebí zdůraznit, že u potravinových intoleranci se nebavíme o genomice. Intolerance nám nejsou dány v genech, ale získáváme je kombinací špatných stravovacích návyků a právě popsaného poškození střeva. My zjišťování potravinových intoleranci kombinujeme s genomickým vyšetřením z toho důvodu, aby naše doporučení respektovalo nejen pacientův genom, ale i způsob jeho života a problémy, které si nezdravým způsobem života způsobil sám.

Je třeba říct, že jsme zatím neměli pacienta, který by neměl žádnou potravinovou intoleranci, a co se týče minimální množství potravin z  analyzovaných, tak rekordman, ten nejzdravější, jich měl čtrnáct. Zdá se to hodně, ale pokud si pak v rámci diskuse s pacientem sestavíme jeho skutečný jídelníček, zjišťujeme, že zpravidla každý z nás cyklicky opakuje 20-30 potravin týdně, a z toho na polovinu je intolerantní.

Můžete zmínit nějaké konkrétní onemocnění související s potravinovou intolerancí?

Je jich skutečně celá řada – gastrointestinální poruchy, jako je nadýmání, zácpa, nevolnost, průjem, Crohnova choroba, syndrom dráždivého tračníku, bolesti hlavy, migrény, obezita, atopická dermatitida, lupénka či ekzémy... Potravina, na kterou jste intolerantní, ale milujte ji a jíte ji velmi často, vám může způsobit závažný systémový zánět s nespecifickými příznaky. Po jejím odstranění z jídelníčku se třeba zbavíte migrény nebo jiných vyjmenovaných neduhů, u kterých by nikoho souvislost s potravinou nenapadla. V literatuře jsme zaznamenali třeba případ ženy, která nemohla otěhotnět, a ukázalo se, že je to způsobeno potravinou intolerancí na jahody, které jedla velmi často. Když je omezila, přišla do jiného stavu.

V úvodu jste vysvětloval, že cílem jednoho z vyšetření je genetická analýza střevních bakterií. Chápu to správně, že tedy vyšetřujete nejen mou DNA, ale i geny bakterií, které mám v těle, ve střevech? Proč?

Při analýze střevního mikrobiomu zjišťujeme složení celé pacientovy střevní mikroflóry na základě analýzy mikrobiální DNA. Podle nejnovějších studií jsou tyto bakterie zodpovědné za řadu onemocnění a rozvoje civilizačních chorob, obezity, již zmíněné deprese i vznik právě popsaných potravinových intolerancí. Pokud máme ve střevech bakterie špatného složení, mohou způsobit střevní zánět, který zvyšuje střevní propustnost, tedy průchod části našich potravin přímo do krevního řečiště. Ovlivněním složení naší střevní mikroflóry vhodnou dietou, dostatkem vlákniny, prebiotiky a probiotiky dle individuálního nálezu jsme schopni výrazně ovlivnit náš zdravotní stav. Střevní mikrobiom totiž plní své funkce pouze v případě, že máme ve střevě bakterie a další mikroby ve správném složení – kvalitě a ve správném poměru – kvantitě.

Vaše pracoviště 5P medicíny je jediné svého druhu v Česku, čím si vysvětlujete, že tento obor není daleko rozšířenější?

Musíme vzít v úvahu, že od dokončení kompletní analýzy lidského genomu uplynulo 13 let, což je stále velmi krátká doba. Navíc tato metoda není primárně používána k léčbě, ale k prevenci za účasti pacienta. A to vyžaduje změnu myšlení pacientů, kteří mají možnost se aktivně podílet na zlepšení a udržení svého vlastního zdraví. V této chvíli je nicméně personalizovaná medicína založená na informacích z genomu a mikrobiomu jeden z nejperspektivnějších oborů medicíny. Každý týden přibývají další a další studie, které nám odhalují souvislosti mezi onemocněními a naším genomem či mikrobiomem, případně potravinovými intolerancemi.

Jak je na tom s rozvojem v tomto směru české zdravotnictví?

Česká republika je světu genomiky známá díky osobě prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., emeritního předsedy Akadamie věd ČR, který se podílí na základním výzkumu v této oblasti. Specializovaná a superspecializovaná péče ve fakultních nemocnicích využívá poznatků genomiky například v rámci dávkování velmi drahých léků – farmakogenomiky – nejčastěji u cytostatik či při přípravě biologické léčby nádorových onemocnění.

Z toho, co jste dosud řekl, usuzuji, že personalizovaná medicína je mimo veřejné pojištění a pacient si za vyšetření musí platit.

Ano, u nás i ve světě tomu tak je. V západní Evropě však existují první komerční pojišťovny, které částečnou úhradu provádějí. Přímá úhrada pacientem je obecně považována za první krok zmíněné aktivní účasti – participace – pacienta na prevenci. Cena za personalizovanou zprávu na podkladě provedených analýz se pohybuje v řádu desítek tisíc.

Shrňte prosím závěrem, kdo jsou vaši pacienti a co od vás získávají.

Našimi pacienty jsou lidé ve věku 30-50 let, zpravidla plně vytíženi, kteří nemají moc času na zdravý životní styl. Ale chtějí se sebou něco udělat, často na základě vlastní zkušenosti, třeba z těžkého onemocnění rodičů i svých vrstevníků, chtějí vzniku nemoci ve svém životě předejít nebo ji alespoň oddálit. My jsme schopni jim v podstatě nastavit zrcadlo, přibrzdit jejich hektický životní styl, upozornit na rizika, která před nimi jsou a seznámit je s možnostmi, jak tato rizika snížit.

Obrazně řečeno je to tak, jako kdybyste hráli se životem karty, a díky nám se dozvíte, jaké karty má soupeř. Když to víte, můžeme s vlastními kartami hrát daleko lépe. Samozřejmě se pak dá vyhrát i nad zákeřným soupeřem, kterým může být třeba srdeční infarkt, mrtvice, rakovina nebo jiný problém, jenž by nastal při neznalosti těchto informací.

Ve chvíli, kdy vím, co mě může čekat, mohu začít svůj život žít jinak, a co nejvíce snížit rizika vzniku onemocnění. Pokud totiž budu respektovat své geny, geny svého mikrobiomu a vyloučím intolerované potraviny ze svého jídelníčku, mohu svůj život výrazně zkvalitnit nebo dokonce prodloužit.


Hodnocení

Hodnocení: 4.46 hvězdiček / Hodnoceno: 13x


Přidat komentář (86)

Čtěte také...Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Rudolph

úterý, 13. listopad 2018
09:41

I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more
useful than ever before.


Lelia

středa, 14. listopad 2018
16:30

Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks,
However I am having problems with your RSS.

I don't understand the reason why I can't subscribe to it.
Is there anybody having the same RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond?
Thanx!!


Napsal: Lelia [Odpovědět]

Dannielle

čtvrtek, 15. listopad 2018
20:07

Hi there it's me, I am also visiting this website daily, this web page
is in fact pleasant and the visitors are really sharing
good thoughts.


Will

sobota, 17. listopad 2018
17:01

Sling tv coupons and promo codes for november 2018
Thanks for the good writeup. It actually was a leisure account it.
Glance complicated to more brought agreeable from you!
However, how can we communicate? Sling tv coupons and promo codes for november 2018


Napsal: Will [Odpovědět]

Estelle

neděle, 18. listopad 2018
16:25

This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start
my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!


Leona

neděle, 18. listopad 2018
17:42

First off I want to say awesome blog! I had a quick question which I'd like to ask if
you don't mind. I was curious to find out how you center
yourself and clear your thoughts before writing. I've had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there.

I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any
ideas or hints? Appreciate it!


Napsal: Leona [Odpovědět]

Janell

pondělí, 19. listopad 2018
10:37

Your means of telling the whole thing in this post is
actually good, every one be capable of simply be aware of it, Thanks a lot.


Georgiana

pondělí, 19. listopad 2018
18:17

When someone writes an piece of writing he/she keeps the plan of a user in his/her brain that how a user can be
aware of it. Therefore that's why this paragraph is perfect.
Thanks!


Hellen

úterý, 20. listopad 2018
11:38

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is
required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet savvy so I'm not 100% positive.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Thank you


Yetta

úterý, 20. listopad 2018
17:54

First off I want to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to
ask if you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing.
I've had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just
trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Cheers!


Napsal: Yetta [Odpovědět]

Gretta

středa, 21. listopad 2018
15:12

It's awesome to pay a visit this web site and reading
the views of all colleagues concerning this piece
of writing, while I am also keen of getting familiarity.


Sung

středa, 28. listopad 2018
16:34

Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts.

I scrape massive lists and then check to see if they’re
expired. I think you’ll be surprised by the number of accounts that I come across.
Hopefully, you’ll be able to put these expired accounts to
good use.


Napsal: Sung [Odpovědět]

Rickie

čtvrtek, 29. listopad 2018
03:45

Did you know that my lists can be used with GSA?

They can. I’m always working hard to improve the quality of my
lists. Check them out and see if you can put them to good use.
Thanks for visiting my site and have a great day.


Trudy

čtvrtek, 6. prosinec 2018
03:29

I have read so many articles on the topic of the blogger lovers however this post is genuinely a good piece of writing, keep it up.


Napsal: Trudy [Odpovědět]

Aida

čtvrtek, 6. prosinec 2018
16:57

Its not my first time to pay a visit this website, i am visiting this
website dailly and obtain pleasant facts from here all the
time.


Napsal: Aida [Odpovědět]

Shanice

čtvrtek, 27. prosinec 2018
10:31

Heya i am for the first time here. I came across this board and I to
find It really useful & it helped me out a lot. I'm hoping to
offer something again and help others like you aided me.


Josef

úterý, 1. leden 2019
01:42

I was able to find good advice from your content.


Napsal: Josef [Odpovědět]

Evie

čtvrtek, 3. leden 2019
09:43

Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to check out your
blog onn my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can't wait tto take a look
when I get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my cell phokne ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!


Napsal: Evie [Odpovědět]

Nora

sobota, 5. leden 2019
01:11

Excellent write-up, do you recognize any plumbing technicians in stafford similar to thiis one Stafford Plumbing Pros, 1405 Garrisonville
Rd, Stafford,VA 22556, (540) 307-1149


Napsal: Nora [Odpovědět]

Margart

sobota, 5. leden 2019
01:50

have you found on your own in an emergency plumbing scenario and do no understand that to call?
Belw is the very best plumbing professionals inn stafford call Stafford
Plumbing Pros, 1405 Garrisonville Rd, Stafford, VA 22556, (540) 307-1149


Murray

sobota, 5. leden 2019
03:23

terrific blog post you shared, If you reside in stafford virginia and also require
a plumbing professional, you need to take into consideration Stafford Plumbing Pros,
1405 Garrisonville Rd, Stafford, VA 22556, (540) 307-1149


Muhammad

sobota, 5. leden 2019
04:11

wow, excellent post, If you are searching for a budget-friendly qualified plumber in stafford virginia, phone call Stafford
Plumbing Pros, 1405 Garrisonviloe Rd, Stafford, VA 22556, (540) 307-1149


Maisie

sobota, 5. leden 2019
14:48

all the time i used to read smaller posts that
as well clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading at this time.


Dario

pondělí, 7. leden 2019
11:31

I am curious to find out what blog platform you happen to bbe using?
I'm experiencing some sall security problems with my laatest site
and I'd like tto fin something more secure.Do you have any suggestions?


Napsal: Dario [Odpovědět]

Helaine

pondělí, 7. leden 2019
14:06

whoah this weblog is great i really like studying your
articles. Keep up the good work! You know, a lot of people are
hunting round for this information, you could aid them greatly.


Cornell

pondělí, 14. leden 2019
09:43

What's up to every body, it's my first visit of this
web site; this webpage includes awesome and really excellent material in support of
visitors.


Pauline

úterý, 15. leden 2019
11:17

Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little chhanges that
will make the greatyest changes. Many thanks for sharing!


Dominik

úterý, 15. leden 2019
11:24

Hey just wanted to give you a quick heads up. The text
in your content seem to be running off the screen in Internet
explorer. I'm not sure iif this is a formnat issue or something to doo
with internet browser compatibility but I figured I'd post to leet you know.
The layout look grea though! Hope you geet the probloem fided soon. Cheers


Eulah

úterý, 15. leden 2019
19:22

Hi there, after eading this remarkable piece of writing
i am too delighted too share my experience hrre with friends.


Napsal: Eulah [Odpovědět]

Maximilian

úterý, 15. leden 2019
20:31

For newest information you have to pay a visit internet and on world-wide-web I found this web page as
a most excellent web page for newest updates.


Juliana

úterý, 15. leden 2019
20:39

I am sure this piece off writing has touched all the internet users, its
really really fastidious post on building up new weblog.


Christen

pátek, 18. leden 2019
20:18

I have read so many articles or reviews concerning
the blogger lovers however this article is actually a fastidious piece of writing, keep it up.


Joseph

pátek, 18. leden 2019
20:46

Quality articles is the main to interest the users to pay a visit the
site, that's what this web page is providing.


Mauricio

sobota, 19. leden 2019
04:54

I was wondering if you ever thought of changing the structure of your
website? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?


Francisco

neděle, 20. leden 2019
16:23

Great post. I used to be checking constantly this blog and I
am inspired! Very useful information particularly the last part :
) I handle such info a lot. I used to be looking for this particular
information for a long time. Thanks and best of luck.


Donald

úterý, 22. leden 2019
01:20

Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers


Melba

úterý, 22. leden 2019
02:24

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from
somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your theme. Appreciate it


Napsal: Melba [Odpovědět]

Sol

úterý, 22. leden 2019
06:18

hello there and thank you for your information – I've certainly picked up something
new from right here. I did however expertise some technical points using this web site,
since I experienced to reload the site a lot of
times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and
can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for
much more of your respective intriguing content. Ensure
that you update this again very soon.


Napsal: Sol [Odpovědět]

Darci

čtvrtek, 24. leden 2019
18:42

I'd like to thank you for the efforts you have put in penning this site.
I amm hoping to see the same high-grade conjtent by you later on as well.
In fact, your creative writing abilties has encouraged me to get my own site now ;)


Napsal: Darci [Odpovědět]

Trinidad

čtvrtek, 24. leden 2019
22:03

Useful information. Lucky me I discovered your
web site accidentally, and I'm surprised why this accident didn't happened earlier!
I bookmarked it.


Jett

pátek, 25. leden 2019
09:12

No matter if some one searches for his essential thing, so he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained ovver here.


Napsal: Jett [Odpovědět]

Adell

pátek, 25. leden 2019
19:47

Hi there, this weekend is fastidious in support of me, as this occasion i am reading this impressive informative post here at my home.


Napsal: Adell [Odpovědět]

Lynwood

pátek, 25. leden 2019
23:49

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any
trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked
and I ended up losing a few months of hard work
due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?


Alda

sobota, 26. leden 2019
06:12

Hello there! This is my first commwnt here so I just wanted to
give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through
youur blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
Thanks ffor your time!


Napsal: Alda [Odpovědět]

Shayla

sobota, 26. leden 2019
15:33

I alwayys spent my half an hour to read this blog's comtent everyday along with
a cup of coffee.


Breanna

neděle, 27. leden 2019
15:44

We are a group of volunteers and opening a brand new
scheme in our community. Your web site offered us
with valuable information to work on. You've performed an impressive
job aand our entire group will probably be thankful to you.


Wyatt

pondělí, 28. leden 2019
15:37

Right here is the right webpage for anyone who wants to understand this topic.
You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really would
want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject
that has been discussed for years. Great stuff, just great!


Napsal: Wyatt [Odpovědět]

Debra

úterý, 29. leden 2019
02:49

Everything iss very open with a precise clarification of the challenges.It
was really informative. Youur website is very helpful.

Many thanks for sharing!


Napsal: Debra [Odpovědět]

Freddy

úterý, 29. leden 2019
05:18

Hi there! Do you know iff they mmake any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get myy blog to rank for some targeted keywords but I'm noot seeing very good results.
If youu know of any please share. Thanks!


Alannah

úterý, 29. leden 2019
09:48

Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out
and say I genuinly enjoy reading your blog posts.
Can you suggest any otther blogs/websites/forums thnat deal with
the same topics? Thank you so much!