Objednat se

Komplexní profil odhalující predispozice pro vznik civilizačních chorob pomocí analýzy genomu, střevního mikrobiomu a potravinových intolerancí


ANTI-AGING Profile

Tento panel je navržen tak, aby Vám poskytl komplexní informace o Vašem genetickém potenciálu a vlivu na celkový zdravotní stav, na kterém se vaše geny mohou podílet.


Speciálně vybrané genové sestavy jsou analyzovány s cílem určit Váš potenciál s ohledem na nejdůležitější determinanty Vašeho zdravotního stavu, jako je kontrola Vaší hmotnosti, detoxikační kapacita Vašeho metabolismu, kardiovaskulární zdraví, fyzická a psychická odolnost, dentální zdraví, zdraví kůže a kostní metabolismus. Každá z těchto determinant nebo také zdravotní sekce je analyzována v samostatné části tohoto genomického panelu.


Jednotlivé predispozice Vašeho zdraví jsou hodnoceny jak s ohledem na Vaše genetické předpoklady, tak i s ohledem na aktuální životní styl a rodinnou anamnézu. Tyto údaje vytvářejí nezbytný podklad pro zpracování personalizovaného doporučení.


Genomickou analýzu doplňuje vyšetření potravinových intolerancí tak, aby Vaše osobní výsledky s personalizovaným doporučením optimálního jídelníčku, potravinových doplňků a dalších cíleně zaměřených suplementů respektovaly Vaše aktuální potravinové intolerance a Vaše vlastnosti střevního mikrobiomu.

Co je analyzováno?

 • Genomický panel WELL-BEING BASIC zahrnuje analýzu těchto metabolických cest:
  • Detoxikace fáze I a II (14 SNP’s)
  • Metabolismus homocysteinu (10 SNP‘s)
  • Metabolismus tuků (15 SNP’s)
  • Metabolismus cukrů (4 SNP’s)
  • Chronický zánět (16 SNP’s)
  • Anabolismus / katabolismus (26 SNP’s)
  • Neuromediátory (6 SNP’s)
  • Koagulace (4 SNP’s)
 • Potravinové intolerance až pro 300 potravin a přítomnost kandidy
 • Analýza střevního mikrobiomu, střevní biochemie a imunologie

Pro koho je určen?

 • Pro pacienty, kteří chtějí dlouhodobé udržení  plné fyzické a mentální svěžesti
 • Pro pacienty, kteří se chtějí vyhnout civilizačním chorobám
 • Pro  pacienty vyhledávající doporučení založené na personalizovaných faktech – na jejich vlastním genetickém potenciálu a střevním mikrobiomu.

Jaký je přínos této analýzy pro Vás?

V genomické části analyzujeme nejširší možný potenciál Vašich genů pro aktuální fyzické a duševní zdraví. I když váš genetický základ – genom - nemůže být zatím změněn, je možné optimalizovat aktivitu Vašich genů. Personalizované doporučení Vám poskytuje komplexní informace o tom, jak můžete nejúčinněji zlepšit vaše zdraví, spokojenost a dosáhnout nejlepší možný dlouhodobý výsledek.


Personalizovaná zpráva Vám poskytuje výživové doporučení v takové podobě, která nejlépe vyhovuje Vašim genetickým konstelacím. Tyto dietní doporučení obsahují důležité faktory, kterým je třeba věnovat pozornost s cílem zlepšit vaše celkové zdraví a spokojenost.


Znalost Vašich genových polymorfismů Vám umožní personalizovanou úpravu Vaší výživy a životního stylu. To umožní významné snížení rizika rozvoje tzv. civilizačních chorob.


Genomický  panel je samozřejmě kombinován s preventivní analýzou střevního mikrobiomu a IgG detekcí potravinových intolerancí, které jsou důležité pro přípravu personalizovaného jídelníčku dle Vašeho genomu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Predispozice pro určité onemocnění nebo stav neznamená, že se bude u Vás rozvíjet, ale že máte pro něj vyšší pravděpodobnost ve srovnání s běžnou populací. Zatímco geny vytvářejí predispozici,  externí faktory jako je životní prostředí, stres, Váš životní styl a Vaše stravovací zvyklosti, mají významný dopad na vlastní vznik onemocnění, a tím ovlivňují Vaši skutečnou senzitivitu nebo citlivost k němu.

Mějte na paměti, že genetické predispozice k onemocnění není možné měnit, ale podle personalizovaných doporučení se můžete ochránit před jejich vznikem nebo snížit citlivost k jejich vzniku.