Kontaktujte nás

Orientační cenu řešení pro Váš zdravotní problém Vám rádi sdělíme na základě bezplatné telefonické konzultace. Přesná cena je stanovena na základě osobní konzultace a vyšetření v Centru precizní 5P medicíny. Prosím kontaktujte nás.


Ceník léčebných programů v Centru precizní 5P medicíny Plzeň

Základní programy pro rok 2023

Orientační cena vhodných analýz a navazující péče je stanovena během 15minutové telefonické konzultace s lékařem Centra precizní 5P medicíny.
Přesná cena je pak určena během osobní konzultace v Centru, kdy jsou aktuální diagnostické a terapeutické možnosti pečlivě vyhodnoceny dle aktuálních potíží (nynější onemocnění), historie (anamnézy) pacienta i jeho nejbližších, fyzikálního vyšetření a veškerých již provedených vyšetření jinde

Orientační cenu vhodných analýz, navazující péče i  postup vyšetření Vám rádi sdělíme během bezplatné 15minutové telefonické konzultace s lékařem Centra precizní 5P medicíny.

Přesnou cenu je možné stanovit během osobní konzultace v Centru, kdy jsou aktuální diagnostické a terapeutické možnosti pečlivě vyhodnoceny dle aktuálních potíží (nynější onemocnění), historie pacienta i jeho nejbližších (anamnézy), fyzikálního vyšetření a veškerých již provedených vyšetření na jiných pracovištích.

 

Léčebný program Můj zdravý střevní mikrobiom

Léčebný program zahrnující celkové zhodnocení osobní a rodinné anamnézy, pečlivou identifikaci aktuálních obtíží – nynějšího onemocnění, ale především laboratorní analýzu střevní mikrobioty, mikrobiomu i zjištění střevních funkcí jako je trávení, střevní propustnost, imunita a zánět nebo hladina SCFA.

Vyšetření je možné doplnit o PCR analýzu přítomnosti specifických virů, baktérií, kvasinek a parazitů.

Po detailním zhodnocení výsledků následuje konzultace nejvhodnějšího léčebného postupupro Vás. V zahraničí je pro tento analytický postup používán název DIGIIN (Digestion - Permeability - Gut Microbiota - Immunity & Inflamation – Nutrition) nebo také GI-MAP.

Program zahrnuje 60minutovou vstupní konzultaci spojenou s předáním vzorku stolice a 60minutovou konzultaci výsledků a navržené léčby. Program nezahrnuje potravinové doplňky a léky.

Vyšetření je vhodné doplnit o program Můj život bez potravinových alergií Zdravý život na základě mých genů.

Cena od 25.500,- Kč

 

Léčebný program Můj život bez potravinových alergií

Léčebný program vycházející z Vašich aktuálních potíží, rodinné zátěže, stravovacích zvyklostí, ale hlavně laboratorní detekce protilátek IgG proti jednotlivým potravinám.

Po obdržení výsledků následuje konzultace nejvhodnější eliminační diety a rotačního jídelníčku. Pro analýzy využíváme zahraniční laboratoře v Německu a Spojených státech.

Program zahrnuje 40minutovou vstupní konzultaci spojenou s odběrem krevního vzorku a 40minutovou konzultaci výsledků s navržením diety a léčby. Program nezahrnuje potravinové doplňky a léky.

Cena od 15.000,- Kč (90 potravin)

Vyšetření je vhodné doplnit o program - Můj zdravý střevní mikrobiom Zdravý život na základě mých genů.

 

Biohacking mého zažívacího traktu

Nejlepších léčebných výsledků je dosahováno pomocí komplexního programu kombinujícím léčbu střevního mikrobiomu a zažívání s respektováním Vašich potravinových alergií (popis obou programů výše). V této kombinaci je vždy analyzováno 270 potravin.

Program zahrnuje 90minutovou vstupní konzultaci spojenou s předáním vzorku stolice i odběrem krevního séra a 90minutovou konzultaci výsledků, navržené léčby a diety. Program nezahrnuje potravinové doplňky a léky.

Cena od 48.600,- Kč

 

Léčebný program Zdravý život na základě mých genů

Léčebný program umožňující optimalizaci Vašeho zdraví a cílenou prevenci zjištěním genetických předpokladů (SNP – jedno-nukleotidových polymorfismů) pro vznik a rozvoj nemocí. Tento postup je předpokladem pro vyřešení problémů v těchto oblastech: nutrice, detoxifikace, imunita, alopecie, produkce hormonů, histaminová intolerance a další.

Program zahrnuje 90minutovou vstupní konzultaci spojenou s odběrem krevního vzorku a 90minutovou konzultaci výsledků, navržené léčby a úprav Vašeho životního stylu. Program nezahrnuje potravinové doplňky a léky.

Cena od 28.500,- Kč

 

Léčebný program Konzultace s lékařem mimo výše uvedené programy

Cena prvních 20 minut 2.000,- Kč

Cena dalších započatých 20 minut    1.000,- Kč

Poznámka: Prvních 20 minut konzultace zahrnuje prostudování stavu pacienta, v minulosti již provedených analýz i zvážení přínosu nejnovějších možností diagnostiky a léčby.