Objednat se

Nová metoda detekce metylace DNA způsobená nádorem tlustého střeva a konečníku je ideální zvláště pro pacienty, kteří striktně odmítají invazivní diagnostiku, kolonoskopii.


Epigenomické testy

Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Více než 230.000 lidí v Evropě zemře na tuto nemoc každý rok. Kolorektální karcinom je však léčitelný, pokud je diagnostikován včas. Preventivní screening CRC je doporučen pro jednotlivce nad 50 let, ale je vhodné provedení i u vybraných mladších pacientů s predispozicí či rodinnou anamnézou.

Septin9 test – druhá generace neinvazivní detekce rakoviny tlustého střeva a konečníku neboli Epi proColon 2.0 CE je bezpečná a neinvazivní alternativa pro včasné rozpoznání kolorektálního karcinomu pomocí detekce metylace části DNA. Nenahrazuje kolonoskopii, ale může být komfortním řešením pro pacienty, kteří odmítají invazivní screeningové metody.

Princip – Vyšetření na základech epigenomiky

Epi proColon 2.0 CE je molekulární DNA test, který detekuje metylovaný Septin9 DNA v krvi. Septin9 DNA je specificky hypermetylován u kolorektálního karcinomu, ale normální u zdravého střeva. Tato unikátní hypermetylace je detekována vyšetřením PCR v reálném čase (Real-time PCR).

 

Vyšetření Septin9

Zaměření oddělení 5P MEDICÍNY – test Septin9 jako významný doplněk personalizované zprávy

Vyšetření Septin9 testem neboli Epi proColon 2.0 CE je vhodným doplňkem komplexní personalizované zprávy vyšetření genomu a střevního mikrobiomu a u rizikových pacientů z hlediska anamnézy nebo nezdravého životního stylu.

Přínos pro pacienta – personalizovaná zpráva na základě komplexního vyšetření

Pokud je výsledek testu negativní,  není přítomný CRC (specifičnosti testu: 99%). Proto doporučujeme provedení každoročního preventivního vyšetření s testem Septin9. Pozitivní výsledek zkoušky znamená 45,7% pravděpodobnost výskytu nádoru a je nezbytná invazivní diagnostika.