Objednat se

Komplexní řešení úpravy Vaší hmotnosti na základě genomické analýzy, střevního mikrobiomu a identifikace potravinových intolerancí


WEIGHT OPTIMALISATION Profile

Analýza systému kontroly tělesné hmotnosti zahrnuje cíleně vybrané metabolické dráhy a fyziologické mechanismy, jejichž poruchy jsou zodpovědné za vznik nadváhy nebo obezity. Vaše výsledky genových variací, které mohou ovlivnit kontrolu hmotnosti, jsou analyzovány v genomické části tohoto profilu.


Genomickou analýzu s ohledem na optimalizaci Vaší hmotnosti doplňuje analýza potravinových intolerancí tak, aby Vaše osobní výsledky s personalizovaným doporučením optimálního jídelníčku, potravinových doplňků a dalších cíleně zaměřených suplementů respektovaly jak aktuální potravinové intolerance, tak i vlastnosti střevního mikrobiomu.

Co je analyzováno?

 • Genomický panel pro tyto oblasti optimalizace hmotnosti
  • Kontrola chuti k jídlu (6 SNP’s)
  • Energetický výdej(3 SNP’s)
  • Lipidový metabolismus(6 SNP’s)
  • Adipogeneze(3 SNP’s)
  • Zánět(3 SNP’s)
  • Antropometrie(4 SNP’s)
 • Potravinové intolerance až pro 300 potravin a přítomnost kandidy
 • Analýza střevního mikrobiomu, střevní biochemie a imunologie

Pro koho je určen?

 • Pro každého, kdo chce optimalizovat svoji hmotnost

Jaký je přínos této analýzy pro Vás?

Znalost Vašich genových polymorfismů Vám umožní sestavit personalizovaný program, který umožní optimalizaci Vaší hmotnosti přesně podle Vaší genetické predispozice.


Tento panel Vám umožňuje identifikovat Vaše silné a slabé stránky ve všech klíčových oblastech regulace hmotnosti, jako je chuť k jídlu, pocit sytosti, energetický výdej, lipolýza a adipogeneze, ale i Vaše sklony ke chronickému zánětu.


Genomická analýza je kombinována s preventivní analýzou střevního mikrobiomu a IgG detekcí potravinových intolerancí, které jsou důležité pro volbu Vašeho jídelníčku a vyloučení gastrointestinální příčiny obezity či hubenosti. Umožňuje tak nejúčinnějším možným řešením – přesně podle Vašich genetických předpokladů – dosáhnout optimální hmotnosti.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Predispozice pro určité onemocnění nebo stav neznamená, že se bude u Vás rozvíjet, ale že máte pro něj vyšší pravděpodobnost ve srovnání s běžnou populací. Zatímco geny vytvářejí predispozici,  externí faktory jako je životní prostředí, stres, Váš životní styl a Vaše stravovací zvyklosti, mají významný dopad na vlastní vznik onemocnění, a tím ovlivňují Vaši skutečnou senzitivitu nebo citlivost k němu. Mějte na paměti, že genetické predispozice k onemocnění není možné měnit, ale podle personalizovaných doporučení se můžete ochránit před jejich vznikem nebo snížit citlivost k jejich vzniku.