Objednat se

Preventivní profil rozšiřující komplexní panel ANTI-AGING o detekci predispozice pro sporadický karcinom prsu a tlustého střeva (kolorektální karcinom)


ANTI-AGING ultraPREVENTIVE Profile Women

Tento profil rozšiřuje Anti-aging Profil o dva genomické panely: První z nich umožňuje stanovení rizika nežádoucích účinků spojených s hormonální substituční léčbou (HRT) a rizikem karcinomu prsu, druhý hodnotí predispozice pro vznik kolorektálního karcinomu (CRC) neboli rakoviny tlustého střeva a konečníku. Kolorektální karcinom je třetí nejčastější rakovinou a čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádor na celém světě. V Evropě je nově detekováno více než 400 000 nových případů a dochází k více než 200 000 úmrtím ročně. Riziko vzniku rakoviny tlustého střeva může být sníženo tím, že budete striktně dodržovat personalizované preventivní opatření.

Co je analyzováno?

 • Genomický panel zaměřený na rizika HRT zahrnuje analýzu 9 SNP’s:
  • CYP1A1*2A
  • CYP1B1*3°
  • CYP17A1(T34C)°
  • GSTM1*0
  • GSTT1*0
  • SULT1A1*2°
  • COMT(V158M)
  • ER(XbaI)
  • ER(PvuII)
 • Genomický panel zaměřený na predispozice pro CRC zahrnuje analýzu celkem 9 SNP’s
  • SMAD7/18q21°-  rs12953717 TT 1.37
  • SMAD7/18q21° - rs4939827 CC 0.73
  • SMAD7/18q21° - rs4464148 CC 1.35
  • 11q23°-  rs3802842 AA 1
  • 8q24° - rs7014346 GG 1
  • 9q24°-  rs719725 CC 1
  • 8q24°-  rs6983267 TT 1
  • p53° - rs1042522 RR 1
  • TGFBR1° - rs334348
 • Současně provedený genomický panel Komplexní anti-aging prevence, vyšetření potravinových intolerancí a střevního mikrobiomu umožňuje aplikovat skutečně komplexní personalizované preventivní opatření

Pro koho je určen?

 • Ženy zvažují profit hormonální substituční terapie (menopauza, osteoporóza) oproti jejím rizikům, zahrnující trombózu a karcinom prsu.
 • Rozšíření o predispozice pro CRC je vhodné pro ženy s rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu a/nebo střevních polypů.

Jaký je přínos této analýzy pro Vás?

S ohledem na výsledky získané z rozšíření genomického panelu o predispozice pro CRC a pro rizika HRT je vhodné respektovat personalizované doporučení věnované minimalizaci těchto  rizik a možností zlepšení zdravotního stavu. Kromě toho Vám doporučujeme, od věku 45 let, provést každoročně screeningový test na zjištění přítomnosti okultního krvácení ve stolici a / nebo detekce nádoru pomocí Septin9 ve vzorku krve s následnou kolonoskopií.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Predispozice pro určité onemocnění nebo stav neznamená, že se bude u Vás rozvíjet, ale že máte pro něj vyšší pravděpodobnost ve srovnání s běžnou populací. Zatímco geny vytvářejí predispozici,  externí faktory jako je životní prostředí, stres, Váš životní styl a Vaše stravovací zvyklosti, mají významný dopad na vlastní vznik onemocnění, a tím ovlivňují Vaši skutečnou senzitivitu nebo citlivost k němu.

Mějte na paměti, že genetické predispozice k onemocnění není možné měnit, ale podle personalizovaných doporučení se můžete ochránit před jejich vznikem nebo snížit citlivost k jejich vzniku.