Objednat se

Preventivní profil rozšiřující komplexní panel ANTI-AGING o detekci predispozice pro karcinom prostaty a tlustého střeva (kolorektální karcinom)


ANTI-AGING ultraPREVENTIVE Profile Men

Tento profil rozšiřuje Anti-aging profil o dva genomické panely: první z nich umožňuje stanovení predispozice pro vznik rakoviny prostaty. Rakovina prostaty je jednou z nejčastějších forem rakoviny u mužů. Vyvíjí se velmi pomalu a často bez jakýchkoliv příznaků. Druhý panel hodnotí predispozice pro vznik kolorektálního karcinomu (CRC) neboli rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Kolorektální karcinom (CRC) je třetí nejčastější rakovinou a čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádor na celém světě. V Evropě je nově detekováno více než 400 000 nových případů a dochází k více než 200 000 úmrtím ročně. Celoživotní riziko vzniku rakoviny tlustého střeva je v Německu asi 6%, to znamená, že u 6 ze 100 osob se rozvine karcinom tohoto typu v průběhu života. Nemoc postihuje převážně starší jedince, 80% pacientů je starší 60 let. Riziko vzniku rakoviny tlustého střeva může být sníženo tím, že budete striktně dodržovat personalizované preventivní opatření.

Co je analyzováno?

 • Genomický panel zjišťující predispozice pro karcinom prostaty zahrnuje analýzu 5 SNP’s a 3 enzymů zapojených do metabolismu testosteronu
  • rs1447295°
  • rs16901979°
  • rs1859962°
  • rs4430796°
  • rs6983267°
  • SRD5a(A49T)°
  • SRD5a(V89L)°
  • SRD5a(R227Q)°
 • Genomický panel zaměřený na predispozice pro CRC zahrnuje analýzu celkem 9 SNP’s
  • SMAD7/18q21°-  rs12953717 TT 1.37
  • SMAD7/18q21° - rs4939827 CC 0.73
  • SMAD7/18q21° - rs4464148 CC 1.35
  • 11q23°-  rs3802842 AA 1
  • 8q24° - rs7014346 GG 1
  • 9q24°-  rs719725 CC 1
  • 8q24°-  rs6983267 TT 1
  • p53° - rs1042522 RR 1
  • TGFBR1° - rs334348
 • Současně provedený genomický panel Komplexní anti-aging prevence, vyšetření potravinových intolerancí a střevního mikrobiomu umožňuje aplikovat skutečně komplexní personalizované preventivní opatření

Pro koho je určen?

 • Rozšíření o panel COLOgen je vhodné pro muže s rizikem a/nebo s rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu a/nebo střevních polypů
 • Pro muže s rizikovými faktory a/nebo rodinnou anamnézou rakoviny prostaty

Jaký je přínos této analýzy pro Vás?

Nositelé rizikových alel zjištěných v genomickém panelu zaměřeném na riziko karcinomu prostaty mají výrazně zvýšené riziko rakoviny prostaty. Časná detekce této predispozice pro rakovinu prostaty umožňuje snížení rizika vzniku onemocnění pomocí personalizovaných nutrigenomických a dalších specifických doporučení.


S ohledem na výsledky získané z panelu pro predispozice CRC je vhodné respektovat personalizované doporučení věnované minimalizaci rizik a možnostem zlepšení Vašeho současného zdravotního stavu. Kromě toho Vám doporučujeme, od ve věku 45 let, provést každoročně screeningový test na zjištění přítomnosti okultního krvácení ve stolici a / nebo detekce nádoru pomocí Septin9 ve vzorku krve s následnou kolonoskopií.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Predispozice pro určité onemocnění nebo stav neznamená, že se bude u Vás rozvíjet, ale že máte pro něj vyšší pravděpodobnost ve srovnání s běžnou populací. Zatímco geny vytvářejí predispozici,  externí faktory jako je životní prostředí, stres, Váš životní styl a Vaše stravovací zvyklosti, mají významný dopad na vlastní vznik onemocnění, a tím ovlivňují Vaši skutečnou senzitivitu nebo citlivost k němu.

Mějte na paměti, že genetické predispozice k onemocnění není možné měnit, ale podle personalizovaných doporučení se můžete ochránit před jejich vznikem nebo snížit citlivost k jejich vzniku.