„V průběhu staletí se medicína snažila léčit. Dnes není hlavním cílem uzdravovat, ale onemocněním včas předejít …“
Prof. Dr. Jean Dausset,
laureát Nobelovy ceny za medicínu
Chcete se poradit? 

Oddělení 5P MEDICÍNY Kliniky MEDICAL BEAUTY Plzeň

Genomická a personalizovaná medicína

5P MEDICÍNA představuje nejmodernější formu personalizované lékařské péče, což jednoduše znamená výběr nejvhodnější péče včetně léčby pro jednotlivce nebo také “laicky” medicínu šitou na míru.

To představuje přesnou a správnou diagnostiku s navazujícím doporučením pro konkrétního pacienta, navíc aplikované ve správný čas a případně ve správné léčebné dávce.

Oddělení 5P MEDICÍNY Kliniky MEDICAL BEAUTY využívá poznatků lékařského výzkumu posledního desetiletí – analýzy DNA lidského genomu, vyšetření střevního mikrobiomu, detekci potravinových intolerancí a specifických testů včetně epigenomických.

Zkratka 5P představuje 5 klíčových charakteristik naší péče, která je Personalizovaná, Prediktivní, Preventivní, Participativní a Permanentní.


 

Reference našich klientů

Tomáš B., 44 let

Tomáš B., 44 let
Mám tři děti, nakladatelství a jsem tak trochu „lifehacker“. Lifehacking je staronová záliba v nalézání různých neobvyklých řešení problémů či situací, často s použitím technologie. Vzhledem k tomu, že se mi celý život stále vracejí různé potíže (a letos to začalo gradovat), rozhodl jsem se před pár měsíci zaměřit svou zlepšovatelskou energii i tímto směrem: směrem dovnitř. Proč s použitím nejmodernější technologie a know-how nezjistit, co mám zapsáno v DNA v souvislosti s mým neuroticismem, proč si nepřečíst ze střevní mikrobioty, jak je to s tím mým „dráždivým tračníkem“, proč se prostě nepokusit se rozkódovat odpovědi na otázky, které si o svém zdraví kladu od mládí? Díky analýze kliniky 5PMedicine a přístupu MUDr. Hory jsem získal spoustu informací, které mi chyběly, a rychle se podle nich zařídil: jsem sice na začátku, ale už teď zaznamenávám změny k lepšímu. Tohle je ten pravý lifehacking.

Roman K., 38 let

Roman K., 38 let
Na kliniku mě upozornila moje manželka na základě článku v novinách. V té době jsem řešil zdravotní problémy a byl nespokojen s tím, že si mě všichni lékařští specialisté přehazovali jako „horký brambor“. Prostřednictvím profesionálního, lidského a komplexního přístupu pana MUDr. Hory jsme se společně zaměřili na odhalení příčiny mých obtíží. Již po pár měsících se začaly projevovat dílčí úspěchy a postupně se mi daří dosahovat stále lepších výsledků. Nejenže jsem dokázal vyřešit své zdravotní komplikace, ale postupně jsem se zbavil i dříve nepostradatelných léků, znovu jsem nalezl ztracenou energii, posílil imunitu a objevil věci, které pro mě byly do té doby nepoznané. Na pravidelné návštěvy se vždy těším, protože z nich profituje celá rodina. Nicméně návštěvy kliniky a využití moderních technologií v oblasti prediktivní genomiky jsou jen začátkem a správně Vás nasměřují. Druhou a tou podstatnější částí pro mě bylo nastavení spoluodpovědnosti za své zdraví. Děkuji za to, že jste mi ukázali správný směr.