O nás

Oddělení 5P medicíny

 

5P medicína

 

 • 2007 – Založena společnost medical beauty s.r.o.
 • 2008 – Zahajuje činnost MEDICAL BEAUTY – Clinic Aesthetic and Anti-aging Medicine. Od samého začátku propojuje péči o vnější krásu s vnitřním zdravím, což se odráží i podnázvu společnosti – Health, Beauty and Anti-aging Solutions
 • 2009 – Podepsána smlouva o spolupráci s European Institute in Personalized Prevention
 • 9.5.2009 – Provedeno první genomické vyšetření u pacienta z Plzně
 • 2009 – 2010 – Genomický projekt probíhá na Klinice MEDICAL BEAUTY ve spolupráci s prof. Dr. Elenou Baranovou, MD, PhD., expertkou Evropské komise EU pro Projekt rozvoje genomiky
 • 2011 – Uzavřena smlouva o spolupráci s Laboratoires REÚNIS, Lucembursko
 • 2012 - Zahájeno vyšetření potravinových intolerancí IgG
 • 2013 – Možnost časné detekce karcinomu tlustého střeva pomocí epigenomického testu Septin 9
 • 2014 – Do portfolia zařazena analýza střevního mikrobiomu
 • 2015 – Vyvinuty komplexní „lifestyle" profily, zahrnující vyšetření genomu, střevního mikrobiomu a potravinových intolerancí, doplněné i o epigenomické testy
 • 2016 – Vyšetření poskytováno pacientům nejen vlastní Kliniky MEDICAL BEAUTY, ale i pacientům z celé ČR a SR, v rámci projektu 5P MEDICINE – Genomic and Personalized Medicine

MUDr. Petr Hora, MBA

 

MUDr. Petr Hora

 

 • Narodil se v roce 1969 v Plzni. Otec Petr je anesteziolog a intenzivista, emeritní náčelník LZS AČR Kryštof 7, matka Pavla pracovala jako stomatoložka.
 • Otec 2 dětí, dcery Veroniky a syna Petra
 • Manželka Gabriela je lékařkou zodpovědnou za estetickou péči Kliniky MEDICAL BEAUTY
 • Petr Hora absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni
 • Po ukončení studia pracoval na Anesteziologicko-resuscitační klinice (ARK, nyní KARIM) a Metabolické jednotce intenzivní péče FN Plzeň i jako lékař Letecké záchranné služby AČR Plzeň-Líně
 • V roce 2003 měl možnost seznámit se s novým oborem medicíny – genomikou a personalizovanou medicínou
 • Pod vedením zahraničních odborníků se od roku 2007 věnuje genomické a personalizované medicíně
 • V roce 2007 zakládá společnost medical beauty s.r.o. a o rok později zahajuje činnost MEDICAL BEAUTY - Clinic of Aesthetic and Anti-aging medicine Plzeň
 • V současné době spolupracuje na nových diagnostických postupech a vývoji inovativních profilů genomické a personalizované medicíny s prof. Dr.med. Bernardem Weberem z prestižní lucemburské laboratoře Reúnis
 • Petr Hora je aktivním členem World Society of Interdisciplinary of Aesthetic and Anti-Aging Medicine (WOSIAM) a American College of Lifestyle Medicine (ACLM)
 • Je zvaným řečníkem mezinárodních kongresů. Tým kliniky je nyní zaměřen na personalizovanou medicínu na podkladech kombinované analýzy lidského genomu, střevního mikrobiomu a potravinových intolerancí