Objednat se

„Poprvé v dějinách máme možnost nemocem včas předejít díky analýze našeho genomu a mikrobiomu, nikoliv zahajovat léčbu až v době výskytu příznaků a komplikací.“ MUDr. Petr Hora, MBA


Prediktivní genomika

Prediktivní genomika je nový obor medicíny vzniklý po kompletním dekódování lidského genomu v roce 2003 (Human Genome Project), který propojuje genetiku s preventivní medicínou. Umožňuje tak vyšetřením DNA nejen zjistit geneticky podmíněné predispozice - předpoklady - k řadě civilizačních chorob a vybraných onemocnění, ale především díky novým poznatkům vědeckým studií posledních deseti let onemocněním včas předcházet. Na to, co se skutečně stane a jak se během Vašeho života projeví Vaše geny, má velký vliv Váš životní styl.

Princip – Vyšetření polymorfismů jednoho nukleotidu (SNP)

Prediktivní genomika se snaží identifikovat nejvýznamnější polymorfismy jednoho nukleotidu tak, aby bylo možno určit, nakolik jste predisponováni (máte předpoklady) k tomu, aby se u Vás projevila určitá choroba nebo zdravotní riziko. Současně se snaží vyhodnotit možnosti a situace, za jakých podmínek k tomu dojde. Polymorfismy jednoho nukleotidu (single-nucleotide polymorphisms – SNP‘s) vznikají záměnou jednotlivých nukleotidů (adenin, guanin, thymin, cytosin) ve struktuře DNA.

 

Jak funguje lidské DNA?

Zaměření oddělení 5P MEDICÍNY – prediktivní genomika a vliv životního stylu

Na oddělení 5P MEDICÍNY Kliniky MEDICAL BEAUTY se věnujeme prediktivní genomice. Jejím cílem je zpomalení stárnutí a personalizovaná prevence vzniku civilizačních chorob i vybraných nemocí na podkladě analýzy DNA zjišťují predispozice k onemocněním.

Toto zjištění nám umožňuje komplexní úpravu životního stylu, jídelníčku, volbu potravinových doplňků i dávkování případné léčby tak, aby byla v souladu s Vaší jedinečnou sbírkou genů – s Vaším genomem. Vyšetření polymorfismů DNA (SNP’s = single-nucleotide polymorphisms) je prováděno ve spolupráci s prestižní zahraniční laboratoří.

Přínos pro pacienta – personalizovaná zpráva na základě komplexního vyšetření

Na základě provedených vyšetření klient získává podrobnou personalizovanou zprávu, která zahrnuje i pro laika pochopitelné výsledky genetických analýz, a především soubor doporučení, který je podrobně vysvětlen zkušeným lékařem v personalizované medicíně. Personalizované doporučení 5P MEDICÍNY Kliniky MEDICAL BEAUTY vycházejí z detailní osobní a rodinné anamnézy, rozboru pacientova dosavadního životního stylu, analýzy SNP’s Vaší DNA – genomu, vyšetření střevního mikrobiomu a z určení potravinových intolerencí tak, abychom se v personalizovaném doporučení vyvarovali i těm potravinám, na které máte intoleranci vytvořenou během Vašeho života.

Upozornění pro pacienty o přínosu genomického vyšetření

Predispozice (předpoklady) pro určité onemocnění nebo stav neznamená, že se bude u Vás onemocnění rozvíjet, ale že máte pro něj vyšší pravděpodobnost ve srovnání s běžnou populací. Neznamená to tedy, že tuto nemoc máte nebo že je jisté, že se u Vás rozvine v budoucnosti. Výsledky testu také neposkytují celkový obraz o skutečném aktuálním zdravotním stavu, ale poukazují na zvýšenou pravděpodobnost vzniku vybraných nemocí.

Zatímco geny vytvářejí predispozici,  externí faktory jako je životní prostředí, stres, životní styl a stravovací zvyklosti, mají významný vliv na vlastní vznik onemocnění, a tím ovlivňují skutečnou senzitivitu neboli citlivost k němu. Vznik nemoci tak není závislý na samotném genetickém kódu.

Mějte na paměti, že genetické predispozice k onemocnění není možné měnit, ale podle personalizovaných doporučení je možné se ochránit před jejich vznikem nebo snížit citlivost k jejich vzniku.

Provedeným vyšetřením se tak zařadíte do skupiny jednotlivců, kteří mají zodpovědnost za své zdraví a výjimečným způsobem pečují o svou budoucnost a budoucnost své rodiny.

Cílem je dlouhodobé zajištění zdraví a pohody tak, abyste měl/měla  radost ze svého zdraví, krásného vzhledu a větší spokojenost ze života.

Další informace

„Řada osobností z lékařských kruhů namítá velmi přesvědčivě, že současná doba není ještě zralá natolik, aby informace z oblasti prediktivní genomiky byla poskytována běžným pacientům. Já k nim nepatřím. Jako člověk, který věnoval posledních 25 let úsilí převést genetiku do hlavního proudu medicíny, bych jen těžko mohl hájit stanovisko, že tato informace nepatří do rukou těch, kdo o ni mají zájem,“ napsal Francis Collins v knize Řeč života.

Francis Collins byl vedoucím projektu Lidský genom - Human Genom Project a nyní je vedoucím projektu Precizní medicína - Precision medicine.