Objednat se

Zvýšení fyzické zdatnosti, volba sportu a tréninku na základě genomické analýzy, vyšetření střevního mikrobiomu a vyloučení potravinových intolerancí


FITNESS Profile

Fyzická zdatnost je podmíněna řadou faktorů. Váš genom neboli jednotlivé polymorfismy Vašich genů ovlivňují až 80% takových  vlastností, jako je stavba svalových vláken, síla a výbušnost, využívání energie, plicní a srdeční kapacita, stejně jako motivace k tréninku. Uvedené charakteristiky jsou analyzovány v genomické části tohoto profilu.

Genomickou analýzu s ohledem na Vaši fyzickou zdatnost doplňuje analýza potravinových intolerancí tak, aby Vaše osobní výsledky s personalizovaným doporučením optimálního jídelníčku, potravinových doplňků a dalších cíleně zaměřených suplementů respektovaly aktuální potravinové intolerance a vlastnosti střevního mikrobiomu.

Co je analyzováno?

 • Genomický panel pro tyto oblasti sportovní výkonnosti
  • Volba sportovního stylu (7 SNP’s)
  • Svalová kapacita (3 SNP’s)
  • Kardiovaskulární kapacita (5 SNP’s)
  • Energetický výdej (1 SNP’s)
  • Rychlost obnovy po zranění (2 SNP’s)
  • Motivace k tréninku (3 SNP’s)
 • Potravinové intolerance až pro 300 potravin a přítomnost kandidy
 • Analýza střevního mikrobiomu, střevní biochemie a imunologie

Pro koho je určen?

 • Sportovce, kteří chtějí optimalizovat svou výkonnost
 • Pacienty, kteří podstupují náročnou fyzickou aktivitu (zaměstnání)

Jaký je přínos této analýzy pro Vás?

Znalost Vašich genových polymorfismů Vám umožní personalizovaný a efektivnější trénink tím, že maximalizuje Vaši výkonnost a minimalizuje množství času a zdravotních rizik  spojených s tréninkem – vše přesně podle Vaší genetické predispozice.


Tento genomický panel Vám umožňuje identifikovat, zda je pro Vás vhodnější vytrvalostní nebo silová fyzická aktivita nebo kombinace těchto dvou. Kromě toho, personalizovaná zpráva popíše Vaše silné a slabé stránky ve všech klíčových oblastech fyzické zdatnosti, jako je svalová kapacita, kardiovaskulární kapacita, výdej energie, motivace k výkonu a citlivost na zranění.


Genetické rizikové faktory mohou zvýšit riziko úrazu nebo prodloužit dobu zotavení, proto je důležité identifikovat zvýšenou predispozici ke vzniku vybraných onemocnění či zranění. Znalost všech těchto faktorů Vám umožňuje vytvořit personalizovaný tréninkový program tak, aby se zabránilo zranění v souvislosti se sportovními aktivitami a aby bylo rychleji a cíleněji dosaženo požadovaných výsledků. Fyzická aktivita tak může být optimálně přizpůsobena k Vašim vrozeným predispozicím a aktuálním potřebám.


Je kombinován s preventivní analýzou střevního mikrobiomu a IgG detekcí potravinových intolerancí, které jsou důležité pro rychlý růst výkonnosti.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Predispozice pro určité onemocnění nebo stav neznamená, že se bude u Vás rozvíjet, ale že máte pro něj vyšší pravděpodobnost ve srovnání s běžnou populací. Zatímco geny vytvářejí predispozici,  externí faktory jako je životní prostředí, stres, Váš životní styl a Vaše stravovací zvyklosti, mají významný dopad na vlastní vznik onemocnění, a tím ovlivňují Vaši skutečnou senzitivitu nebo citlivost k němu.

Mějte na paměti, že genetické predispozice k onemocnění není možné měnit, ale podle personalizovaných doporučení se můžete ochránit před jejich vznikem nebo snížit citlivost k jejich vzniku.