Věk je jen číslo. Toto místo je plné inspirací, jak “zastavit čas”… Jak se cítit a vypadat stále mladě.


Prezentace Centra 5P medicíny na XVII. Světovém kongresu AMWC 2019

20. duben 2019   MUDr. Petr Hora, MBA   2 minuty čtení

Počátek dubna je již více než 10 let vyhrazen pro největší setkání odborníků v oblasti estetické a anti aging medicíny – Světovému kongresu AMWC v Monte-Carlu. I letos se do Monaka sjelo více než 10.000 účastníků ze 120 zemí.

MUDr. Petr HORA, MBA během prezentace Centra 5P medicíny na XVII. Světovém kongresu AMWC 2019MUDr. Petr HORA, MBA během prezentace Centra 5P medicíny na XVII. Světovém kongresu AMWC 2019

Celé tři dny kongresu, který probíhá pod patronací jeho excelence H.S.H. Prince Alberta II. Monackého, jsou tak věnovány shrnutí novinek a vzájemné výměně poznatků formou přednášek, workshopů či masterclass kurzů. Letošní rok však byl přeci jen jiný. Na základě doporučení prezidenta společnosti World Society of Interdisciplinary Anti-Aging Medicine (WOSIAM) Dr. Claude Dalla rozhodl vědecký výbor o zařazení prezentace našeho Centra 5P medicíny Kliniky MEDICAL BEAUTY Plzeň do vědecké části programu. Ihned poté, co jsme obdrželi pozvání, zahájili jsme přípravu včetně grafické části, která byla svěřena do rukou MgA. Terezy Šmucrové.

Proč jsme byli na AMWC 2019 pozváni

Centrum 5P precizní medicíny je v této chvíli jediné ve střední Evropě, které využívá současně u jednoho pacienta genomické analýzy, komplexní vyšetření střevní mikrobioty i funkce střeva, detekci potravinových alergií IgG (potravinových intolerancí) a další speciální laboratorní analýzy. Cílem tohoto holistického přístupu je nejen zlepšit zdravotní stav pacienta v krátkodobém výhledu, ale především zajistit kvalitu života v pozdním věku. Záměrem tak je výrazně snížit riziko rozvoje civilizačních chorob včetně rakoviny pomocí aktuálně dostupných špičkových laboratorních metod.

Co jsme prezentovali

V průběhu let 2017 -  2018 jsme komplexně vyšetřili 176 „zdravých“ pacientů, kteří se podrobili vyšetření potravinových alergií IgG i potravinových intolerancí, vyšetření střevního mikrobiomu i nutrigenomickému screeningu.  Tito pacienti podstoupili komplexní vyšetření identickou analýzou ve stejné laboratoři. Následně obdrželi podrobné pokyny k optimalizaci životního stylu a diety. Za „zdravé“ pacienty jsme považovali ty, kteří neměli známou akutní či chronickou diagnózu a byli bez trvalé medikace. Retrospektivní analýza získaných údajů nám umožnila odhalit zajímavé výsledky a souvislosti.

Jaké byly výsledky

V průběhu přednášky, kterou jsme nazvali Precizní medicína založená na analýze genomu, střevního mikrobiomu a odhalení potravinových intolerancí u zdravých pacientů, jsme přítomným představili výsledky naší vlastní observační studie. Mimo jiné jsme zjistili, že více než 60% našich pacientů mělo výraznou poruchu mikrobiomu (tzv. dysbiózu). Pokud jde o přítomnost probiotických kmenů, tak výskyt E. coli byl v referenčním intervalu u 59% pacientů, enterokoků u 32% a bifidobakterie s laktobacily se pohybovaly v optimálních hodnotách jen u necelých 30% pacientů. Zánětlivé změny ve střevě jsme prokázaly u 11% pacientů, zvýšenou střevní propustnost u 28% pacientů a porucha střevní imunity byla přítomna dokonce u 66% pacientů.

Znalost těchto údajů pak dávala předpoklad i k vyššímu počtu potravinových alergií IgG (laicky potravinové intolerance), které byly v počtu vyšším než 20 intolerovaných potravin přítomné u celkem 157 pacientů ze 176. Naopak 52 pacientů mělo více než 40 intolerovaných potravin. Překvapením pro nás byl vysoký výskyt alergie IgG vůči mléku nebo lepku, který přesahoval 60% všech pacientů v obou případech.

Závěry

Tento holistický přístup zlepšil kvalitu života u 76% pacientů do 3 měsíců. Hodnocen byl výsledek při kontrole provedené 3 měsíce po zahájení doporučených opatření. Dlouhodobý výsledek nebylo možné stanovit. Předpokládáme, že výsledek části zbývajícího počtu pacientů byl ovlivněn neochotou či nemožností změnit dosavadní životní styl včetně diety.

Naše poznatky ze zpracování podkladů ke studii vedly i ke změně přístupu k našim pacientům, kdy se první měsíce věnujeme úpravě diety dle alergií IgG a odstranění dysbiózy s případnou poruchou střevní propustnosti, a až následně uplatňujeme poznatky z genomických vyšetření pro dlouhodobý preventivní efekt.

Naše přednáška se v Monte-Carlu setkala s velkým ohlasem nejen bezprostředně po jejím skončení, ale i v kuloárech během setkání s kolegy. Následně jsme obdrželi i pozvání prezentovat naše výsledky na dalších kongresech.

Více fotografií na Instagramu.

 

MUDr. Petr HORA, MBA

20. dubna 2019


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Čtěte také...

Epigenomické testy

Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Více než 230.000 lidí v Evropě zemře na tuto nemoc každý rok. Kolorektální karcinom je však léčitelný, pokud je diagnostikován včas. Preventivní screening CRC je doporučen pro jednotlivce nad 50 let, ale je vhodné proveden…